Главни интерпункцијски знаци
Знаци интерпункције
тачка .
упитник ?
узвичник !
запета ,
тачка-зарез ;
двотачка :
црта
цртица
наводници „ ”
заграде ( )   [ ]
Остали правописни и помоћни интерпункцијски знаци
тротачка
полунаводници ’ ’
апостроф
коса црта /
звездица *
ситна бројка 1
постакценатска дужина ̄
генитивна дужина ̂
знакови за нагласке ̏    ̀   ̑    ́
знакови порекла <   >
једнакост =
плус +
минус
знак множења ×
знак дељења ÷
витичасте заграде { }
знак понављања
секција §
степен °
Остали интерпункцијски знаци
два упитника
два узвичника
упитник‐узвичник
узвичник‐упитник
oбрнути упитник ¿
oбрнути узвичник ¡
цртица‐минус -
oбрнута коса црта \
aмперсанд &
eт‐знак @
параграфски знак
булет
каретa ^
крстић †   ‡
тараба #
нумеро
проценат %
промил
базна тачка
прим ′   ″   ‴
тилда ~
доња црта _
усправна црта |   ‖   ¦
заштита ауторског права ©
заштита ауторског права на тонски запис
Жиг — регистрована робна марка ®
Жиг — заштићена сервисна марка
Жиг — заштићена робна марка
aстеризам
флеурон
индикатор
интеробенг
дијамант
знак референце
повезница
размак  
интерпункт ·
знак валутa ¤

Запета, зарез или кома (грч. κόμμα) ( , ) је интерпункцијски знак.

Употреба

уреди

Запета се као знак интерпункције употребљава често и у различитим реченичним ситуацијама. Пошто је једно од основних начела српског правописа слободна (логична) интерпункција, за употребу запете је најважније правило да се оно што је у мислима тесно повезано, што представља једну целину, не одваја запетом, а делови који чине целину за себе, одвајају се запетом од осталих делова реченице.[1]

Речи

уреди

Запетом се одвајају речи и скупови речи (истоврсни делови реченице) у набрајању:

  • Миша, Дренко, Ненад и Срђан су отишли на излет. Понели су и добре хране, безалкохолних пића и друштвених игара.;

Независне реченице

уреди

Запетом се одвајају независне реченице кад нису повезане везницима:

  • Дошао је, поздравио се, добро вечерао и нестао.;

Паралелни делови реченице

уреди

Запетом се одвајају паралелни делови реченице кад су у супротности:

  • Задатак је тежак, али занимљив. Поклонићу теби, а не Игору. Нисмо летовали на мору, већ у планини.

Реченице у супротности

уреди

Запетом се одвајају реченице које су у супротности:

  • Касније смо кренули, али смо стигли на време. Ви сте пошли раније, а ипак сте закаснили.;

Реченице у инверзији

уреди

Запетом се одвајају реченице у инверзији (кад се зависна реченица налази испред главне), на пример:

  • Кад се спремим, позваћу те телефоном. Ако можеш, помози ми. Иако сам знала, нисам одговорила на сва питања.;

Реч или скупови речи који су уметнути у реченицу

уреди

Запетом се одвајају реч или скуп речи који су накнадно додати или уметнути у реченицу:

  • То је, дакле, твој воћњак. Све ћу ти, наравно, испричати. Ти си у праву, неоспорно.;

Вокатив и апозиција

уреди

Запетом се одвајају вокатив и апозиција су, такође, накнадно додати у реченицу, па се одвајају запетом, на пример:

  • Ви ћете, децо, добити слаткиша. Теби ћемо, бако, донети воћа. Дела Иве Андрића, јединог југословенског Нобеловца, преведена су на многе језике.;

Узвици

уреди

Запетом се одвајају узвици исто нису саставни делови реченице, па се одвајају запетом:

  • Ух, што је хладно! Ох, што ме боли зуб! О, стигла си?!;

Уметнуте реченице

уреди

Запетом се одвајају уметнуте реченице на пример:

  • У мом селу, које је једно од најуспешнијих у воћарсту, готово сви гаје малине.;

Место и датум

уреди

Запетом се одвајају између места и датума, на пример:

  • Сомбор, 15. август 1991. У Новом Саду, 2. априла 1957.

Извори

уреди