Зигот је оплођен женски гамет који настаје спајањем мушког и женског гамета, односно, сперматозоида или спермације и јајне ћелије. Пошто су појединачна једра гамета са хаплоидним бројем хромозома, једро оплођене јајне ћелије садржи диплоидан број хромозома:

  • једна гарнитура хромозома је мајчина (из јајне ћелије);
  • друга гарнитура је очева (из сперматозоида).
Зигот

Свака врста има одређени број хромозома. Код човека телесне ћелије имају 46, а полне ћелије по 23 хромозома.