Изоентропијски процес

Изоентропијски процес је реверзибилни адијабатски процес код ког ентропија термодинамичког система остаје непромењена.

Види још Уреди