Калијумове соли

Калијумове соли је општи назив за соли, у којима се јавља катјон калијума. Познато је неколико хиљада соли калијума, а ако се рачунају све органске соли са овим јоном онда се њихов број мери у десетинама хиљада.

Неколико десетина неорганских соли калијума се јавља у природи у облику минерала од којих су најпознатије:

  • калијум хлорид познат под називом силвин ()
  • карналит (калијум магнезијум хлорид са 6 везаних молекула кристалне воде )

Ови минерали се налазе у лежиштима на великом простору европе од Урала до немачке

Калијумове соли су доста заступљене у морској води. Присутност јона калијума је неопходна за функционисање нервног система и одржавање осмотског притиска крви у организму људи и животиња.