Карике или клипни прстенови представљају један од најважнијих елемената цилиндарских односно клипних склопова мотора или компресора.

Опружни клипни прстенови.
Пар клипних прстенова на пистону скутера са профилом од 47 mm.

Сама компресија мотора, која представља основ снаге, у ствари подразумева толерантан однос клипа или клипова са цилиндрима. То је важан део мотора као целине, али недовољан када је у питању снага. Оно што уз поменути толерантни однос клипова и цилиндара представља најважнији фактор снаге јесу клипни прстенови. Они држе компресију мотора у одговарајућим оквирима, таквим, да излазни степен компресије буде што дуже максималан.