Каталогизација у публикацији

Каталогизација у публикацији (ЦИП) је јединствен запис који добијају публикације у штампаној или електронској форми и приказују информације о библиографском садржају дате публикације. Каталогизације у Србији извршавају Народна библиотека Србије са седиштем у Београду, док за издаваче из Војводине то чини Библиотека Матице српске из Новог Сада.

Основне информације

уреди

Основне информације које ЦИП садржи јесу информације о делу, издавачу, години издања, категорији којој дело припада, тиражу, као и ISBN број.

ISBN представља јединствени број публикације. Састоји се од 13 цифара у форми XXX-XX-XXXX-XXX-X и подељен је у 5 делова:

  • прва троцифрен број се добија од EAI International
  • идентификатор земље,региона или језичке групе
  • идентификатор издавача
  • идентификатор наслова
  • контролни број - омогућава тачност унетих података

Види још

уреди