Кинарос је мало, ненасељено острво које припада крајње источној групи Додеканеза (тзв. Западни Мали Додеканез). Источно од Кинарос је острво Гларос, а западно двојна острва Мегало Ливади и Микро Ливади.