Отворите главни мени

Композиција

вишезначна одредница на Викимедији

Композиција (лат. compositio - састављање)

  • састављање, састав, склоп, састављање делова у целину;
  • сва кола, (или: сви вагони) једног воза;
  • у математици: композиција функција;
  • у естетици: уметничка обрада једне мисли према захтевима и законима уметничког приказивања;
  • у музици: 1. музичко уметничко дело, 2. теорија компоновања, предмет у музичким школама;
  • у сликарству:композиција слике- дело, обично већих размера, на којем је приказано више особа или ствари, вешто повезаних у целину; апстрактна слика без икаквог мотива;
  • у техници: назив за разне металне слитине, легуре;
  • у хемији: једињење;
  • у математици: композиција пресликавања или производ пресликавања (није у речнику Вујаклија).
  • у лингвистици: композиција или слагање (тип творбе речи)