Конкорданција

Приликом стварања седиментних стена врши се таложење седиментационог материјала у одређеној средини, током одређеног периода времена. Уколико, приликом таложења седимената није било јачих тектонских покрета, нити издизања седиментационог басена, неће бити ни прекида у седиментацији. У том случају, слојеви седиментних стена стоје нормално распроређени од најстаријег, који је на дну, до најмлађег, који се налази на врху, и за такве слојеве кажемо да су конкордантни (нормални).

Конкордантни слојеви