Конјугован комплексан број

У математици, конјугован комплексан број је број коме је промењен знак имагинарног дела, тј. конјугат броја где је број . Често се користи и ознака .

Геометријски приказ комплексног броја z и њему конјугованог у комплексној равни.

Пример: , и .

Уколико посматрамо комплексни број као тачку у равни, конјугат комплексног броја био би представљен његовим одразом од x-осе (пошто се на y-оси налази имагинарни део).

Својства уреди

Својства се односе на све комплексне бројеве уколико није другачије речено.

 
 
  ако је w различит од 0

  акко је z реалан број
 
 
  ако је z различит од 0


Уколико је   полином са реалним коефицијентима, и уколико је  , тада је и  , тј. корени полинома са реалним коефицијентима се појављују као конјуговани комплексни бројеви уколико нису на реалној правој.