Корисник:FelixBot/ФР/Лоаре

Таблица имена француских села за транскрибовање
Француски назив Транскрибовани назив Статус
Barville-en-Gâtinais Барвил ан Гатине Symbol keep vote.svg
Batilly-en-Puisaye Батији ан Пизеј Symbol keep vote.svg
Bazoches-les-Gallerandes Базош ле Галаранд Symbol keep vote.svg
Bazoches-sur-le-Betz Базош сир ле Бец Symbol keep vote.svg
Beauchamps-sur-Huillard Бошан сир Ијар Symbol keep vote.svg
Bellegarde (Loiret) Белгар (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Boigny-sur-Bionne Боањи сир Бион Symbol oppose vote.svg
Boiscommun Боакомен Symbol keep vote.svg
Boismorand Боаморан Symbol keep vote.svg
Bondaroy Бондароа Symbol keep vote.svg
Bonny-sur-Loire Бони сир Лоар Symbol keep vote.svg
Bordes (Loiret) Борд (Лоаре) Symbol oppose vote.svg
Bou Бу Symbol keep vote.svg
Bougy-lez-Neuville Буги ле Невил Symbol keep vote.svg
Bouilly-en-Gâtinais Буји ан Гатине Symbol keep vote.svg
Boulay-les-Barres Буле ле Бар Symbol keep vote.svg
Bouzonville-aux-Bois Бузонвил о Боа Symbol keep vote.svg
Boynes Боан Symbol neutral vote.svg
Bray-en-Val Бреј ан Вал Symbol keep vote.svg
Briare Бријар Symbol keep vote.svg
Bricy Бриси Symbol keep vote.svg
Bucy-le-Roi Биси ле Роа Symbol keep vote.svg
Bussière (Loiret) Бисјер (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Cepoy Сепоа Symbol keep vote.svg
Cerdon (Loiret) Сердон (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Cernoy-en-Berry Серноај ан Бери Symbol keep vote.svg
Chaingy Шенжи Symbol keep vote.svg
Chambon-la-Forêt Шамбон ла Форе Symbol keep vote.svg
Chapelle-sur-Aveyron Шапел сир Аверон Symbol keep vote.svg
Chapelon Шапелон Symbol keep vote.svg
Charme (Loiret) Шарм (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Charmont-en-Beauce Шармон ан Бос Symbol keep vote.svg
Charsonville Шарсонвил Symbol keep vote.svg
Chevannes (Loiret) Шеван (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Chevillon-sur-Huillard Шевијон сир Ијар Symbol keep vote.svg
Chevilly Шевији Symbol keep vote.svg
Châtenoy (Loiret) Шатноа (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Châtillon-le-Roi Шатијон ле Роа Symbol keep vote.svg
Châtillon-sur-Loire Шатијон сир Лоар Symbol keep vote.svg
Cléry-Saint-André Клери Сент Андре Symbol keep vote.svg
Combleux Комбле Symbol keep vote.svg
Combreux Комбре Symbol neutral vote.svg
Conflans-sur-Loing Конфлан сир Лоан Symbol keep vote.svg
Corquilleroy Коркијероа Symbol keep vote.svg
Courcy-aux-Loges Курси о Лож Symbol keep vote.svg
Courtemaux Куртмо Symbol keep vote.svg
Courtempierre Куртемпјер Symbol keep vote.svg
Cravant (Loiret) Краван (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Crottes-en-Pithiverais Крот ан Питивере Symbol keep vote.svg
Dadonville Дадонвил Symbol keep vote.svg
Dammarie-en-Puisaye Дамари ан Пизај Symbol keep vote.svg
Dammarie-sur-Loing Дамари си Лоан Symbol keep vote.svg
Dampierre-en-Burly Дампјер ан Бирли Symbol keep vote.svg
Darvoy Дарвоа Symbol keep vote.svg
Donnery Донери Symbol keep vote.svg
Dordives Дордив Symbol keep vote.svg
Douchy (Loiret) Души (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Escrennes Екран Symbol keep vote.svg
Escrignelles Екрињел Symbol keep vote.svg
Estouy Есту Symbol keep vote.svg
Fontenay-sur-Loing Фонтне сир Лоан Symbol keep vote.svg
Germigny-des-Prés Жермињи се Пре Symbol keep vote.svg
Gidy Жиди Symbol keep vote.svg
Girolles (Loiret) Жирол (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Gondreville (Loiret) Гондревил (Лоаре) Symbol keep vote.svg
Gy-les-Nonains Ги ле Нонен Symbol keep vote.svg
Gémigny Жемињи Symbol keep vote.svg

Напомена: стављати само назив на српском језику после одговарајућег знака |. Не правити никакве друге измене у структури табеле! --FelixBot (разговор) (под покровитељством Филипа)