Корисник:Sofija1988/песак

Савет за штампуУреди

Савет за штампу је независно, саморегулаторно тело које окупља издаваче, власнике штампаних и онлајн медија и професионалне новинаре. Основан је да би пратио поштовање Кодекса новинара Србије у штампаним и онлајн медијима и решавао жалбе појединаца и институција на садржаје штампаних медија. У надлежности Савета је и  медијација између оштећених појединаца, односно институција, и редакција, као и изношење јавних опомена за кршење етичких стандарда утврђених Кодексом новинара Србије. Савет за штампу се бави и едукацијом за поступање у складу са Кодексом новинара и ради на јачању улоге медија у Србији.

О Савету за штампуУреди

Савет за штампу је најчешћи облик саморегулаторног тела. Ови савети, састављени углавном од медијских стручњака, независни су од политичке моћи. Њихов главни задатак је да кроз процедуру заједничког одлучивања решавају притужбе на рад медија. На тај начин, они јавности дају гаранцију квалитета информација које добијају путем медија, показују да су медијски стручњаци одговорни и доказују да проширена државна регулација медија није потребна.

Комисија за жалбе Савета за штампуУреди

Комисија за жалбе је тело Савета за штампу које непосредно одлучује о жалбама на садржаје објављене у штампаним медијима. Поступајући у складу са Статутом Савета за штампу и Пословником Комисије за жалбе, једанаест чланова овог тела дискутује о свим аспектима жалби и - већином гласова, уз присуство бар једног представника сваког оснивача - доноси одлуку о томе да ли је Кодекс у конкретном случају прекршен. [1]

У досадашњем раду, чланови Комисије најчешће су расправљали о притужбама на кршење ауторских права, права на приватност и на недостатак новинарске пажње, али је било и жалби које су се односиле на друге одредбе Кодекса. Случајеви описани у овом Водичу, изабрани су као примери који добро илуструју комплексност жалби, истовремено приказујући и колико је танка линија која дели непрофесионално извештавање од смелог и иновативног новинарства.[2]

Ко све може поднети жалбу ?Уреди

·        Сваки појединац, организација или институција, који су директно погођени објављеним садржајем на који се жале. Уколико се жалба подноси у нечије име неопходно је обзебедити писану сагласност те особе.

·        Жалбу у име малолетног детета могу поднети родитељи или стратељи детета или неко трећи уз писану сагласност родитеља, односно старатеља.

·        Уколико објављени садржај повређује права одређене групе људи, жалбу може поднети организација кока се бави заштитом људских права

·        Сваки члан Комисије за жалбе

Како поднети жалбу?Уреди

Уз писмо или мејл у ком се износи жалба, неопходно је доставити и копију текста на који се жалба односи, као и неки други релевантна документа ако постоје. 

Жалба се подноси попуњавањем обрасца на нашем веб сајту: www.savetzastampu.rs

Савет за штампу је реализован у оквиру пројекта „Изградња поверења у медије Југоситочне Европе и Турске“ које заједнички финансирају Европска унија и УНЕСКО.


ReferenceУреди

1] Статут Савета за штампу [1]:

[2] Водич кроз праксу комисије за жалбе : [2]

  1. ^ „Статут – Савет за штампу”. https://savetzastampu.rs/ (на језику: српски). 2011. Приступљено 2022-06-06.  Спољашња веза у |website= (помоћ)
  2. ^ „Водич кроз праксу Комисију за жалбе” (PDF). https://savetzastampu.rs/.  Спољашња веза у |website= (помоћ)