Корисник:TheStefan12345/песак

Wikipedia-logo-v2.svg
STEFAN IVANOVIĆ

 Dobrodošli na jednu od mojih korisničkih podstranica!


Синтагма је елементарни сегмент унутар текста. Према саставу могу бити шире и уже.

ПримериУреди

Дошла је прелепа девојка плавих очију.

 • ШИРА – прелепа девојка плавих очију
 • УЖА – прелепа девојка
 • УЖА – девојка плавих очију
 • УЖА – плавих очију

Добила сам веома интересантну књигу.

© ШИРА – веома интересантна књига

© УЖА – веома интересантна

© УЖА – интересантна књига

Иде лепа плава девојка светлозелених очију.

© ШИРА – лепа плава девојка светлозелених очију

© УЖА – лепа плава девојка

© УЖА – плава девојка

© УЖА – девојка светлозелених очију

© УЖА – плава девојка светлозелених очију

© УЖА – светлозелених очију


Синтагме по врстиУреди

Синтагме се деле према врсти речи главне или управне речи. Могу бити:

o ИМЕНИЧКЕ

o ПРИДЕВСКЕ

o ПРИЛОШКЕ

o ГЛАГОЛСКЕ

o Другарица из школе ми је поклонила интересантну књигу.

ДРУГАРИЦА : из школе, из улице, са зимовања… ДРУГАРИЦА – именица > именичка синтагма

o Ударац му је невероватно јак.

ЈАК: невероватно, веома, баш ЈАК – придев > придевска синтагма

o Данас сам стигла у школу необично брзо.

БРЗО: необично, невероватно, стварно… БРЗО – прилог > прилошка синтагма

o Наставник нас је погледао претећи прстом.

Претећи: прстом, штапом, прутом… Претећи – глагол > глаголска синтагма НАПОМЕНА: Глаголске синтагме морају имати неличне глаголске облике у себи, а најчешћи су примери са глаголским прилогом садашњим или прошлим. Нелични глаголски облици, могући у грађењу синтагме, јесу:

 • инфинитив (сањати, ићи, јести)
 • глаголски прилог садашњи (плачући, сањајући)
 • глаголски прилог прошли (дошавши, прочитавши)

Синтагма – напоредни односиУреди

Напоредни односи међу синтагмама могу бити саставни, раставни и супротни односи.

 • Моја гостољубива мама и драги тата позвали су госте.
 • Веома ужурбано и с великом пажњом припремамо слано предјело и слатко послужење.

Везници: И, ПА, ТЕ, НИ, НИТИ – саставни однос

 • Они су пили газиране сокове или домаћи сок од малине.

Везник: ИЛИ – раставни однос

 • Певали су необично весело, али изразито тихо.

Везници: А; АЛИ; НО; НЕГО; ВЕЋ – супротни однос

Служба речиУреди

 • Атрибут - Прелепа девојка са плавим очима ушла је у нашу улицу.
 • Апозитив - Прелепа девојка, висока и згодна, ушла је у нашу улицу, окупану сунцем.

Ø АПОЗИЦИЈА

Прелепа девојка, студенткиња београдског Филолошког факултета, ушла је у нашу улицу.

Ø СУБЈЕКАТ

Прелепа Ана студира у Београду.

Ø ПРАВИ ОБЈЕКАТ

Гледао је сивкастоплаво небо.

Ø НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ

Гледао је у сивкастоплаво небо.

Ø ИМЕНСКИ ДЕО ПРЕДИКАТА (предикатив)

Маја је прелепа девојка сивих очију.

Ø ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ

Обећао је да ће доћи у први сумрак.

Ø ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА НАЧИН

Стално је говорио тихим гласом.

Ø ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА МЕСТО

Тихо је стајао у углу загушљиве омање просторије.

Ø ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА УЗРОК

Плакао је тихо због своје зле судбине.

Ø ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА КОЛИЧИНУ

Није имао довољно новаца за ужину.