Критеријум

вишезначна одредница на Викимедији

Критеријум је постигнуће или правило понашања које служи као мерило процене успешности или оцене пожељности, прикладности или нормалности неког понашања. Стандард понашања према којем се оцењује успех у напредовању који представља мерило помоћу којег се врши провера ваљаности, тј. утврђује да ли нешто јесте збиља то што изгледа или се представља да јесте.

Литература

уреди