Круна може означавати више националних валута у Скандинавији:

и Централној Европи:

као и историјске валуте: