Лакат (лат. articulatio cubiti) је сложени зглоб на човековом телу. Он се налази на руци између проксималног и дисталног дела руке. У лакатном зглобу се налазе и три кости, а то су: надлактична кост (humerus), лакатна кост (ulna) и палчана кост (radius).

Лакат.
Лакат.

Лакат се састоји од три мања зглоба, они се називају:

  • Articulatio humeroradialis
  • Articulatio humeroulnaris
  • Articulatio radioulnaris proximalis

Покрети у лакатном зглобу

уреди

У медицини је врло битно истаћи и покрете у одређеним зглобовима, па се у лакту сусрећемо с:

  • флексијом (flekio)
  • екстензијом (ektensio)
  • супинацијом (supinatio)
  • пронацијом (pronatio).