Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је једно од девет заједничких министарстава на нивоу Босне и Херцеговине одговорно Босне и Херцеговине одговорно Савјету министара Босне и Херцеговине, на чијем је челу се налази Севлид Хуртић из БХ Зелени.

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
СедиштеТрг БиХ 1, Сарајево
 Босна и Херцеговина
Министар
Веб-сајтhttp://www.mhrr.gov.ba/

Надлежности

уреди

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине надлежно је за:[1]

 • праћење и провођење међународних конвенција и других докумената из области људских права и основних слобода
 • промовисање и заштита личних и колективних људских права и слобода
 • координацију и припрему извештаја надлежним домаћим органима и институцијама и међународним институцијама и организација о провођењу обавеза из међународних конвенција и међународних докумената
 • креирање и провођење активности на испуњавању обавеза БиХ у погледу пријема у евроатлантске интеграције, а посебно у вези са примјеном Европске конвенције о људским правима и основним слободама и њеним протоколима
 • успостављање и функционисање заступника/агента Савета министара БиХ и Канцеларије заступника/агента Савета министара БиХ пред Европским судом за људска права
 • успостављање и функционисање Агенције за равноправност полова у БиХ и старање о равноправности полова
 • праћење, израда и дистрибуирање информација о стандардима, остварењима и активностима у области људских права
 • сарадња са верским заједницама
 • сарадња са националним мањинама и њиховим удружењима
 • сарадња са институцијама и организацијама задуженим за тражење несталих лица у БиХ
 • сарадња са Црвеним крстом/крижом БиХ и Међународним комитетом Црвеног крста/крижа и хуманитарним организацијама
 • тарање о правима и питањима избјеглица и лица под супсидијарном заштитом у БиХ након утврђивања њиховог статус
 • прихват и збрињавање, на период до 30 дана, бх. држављана који се враћају у Босну и Херцеговину по основу Споразума о реадмисији
 • провођење Анекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, као и праћење и надзор провођења тог Анекса;
 • креирање и провођење политике БиХ у области повратка избјеглица и расељених лица у БиХ, пројеката реконструкције, и обезбјеђење других услова за одржив повратак
 • координирање, усмјеравање и наџор у оквиру Комисије за избјеглице и расељена лица, активности ентитета и других институција у БиХ одговорних за провођење политике у овој области
 • све остале активности прописане Законом, и/или које се односе на провођење Анекса Vi и VII Општег оквирног споразума за мир у БиХ
 • све податке које Министарство цијени релевантним у складу са свим важећим стандардима о заштити података, као и коришћење података у сврху заштите индивидуалних људских права
 • сарадња са невладиним сектором по питањима из надлежности министарства
 • креирање политике Босне и Херцеговине према исељеништву
 • прикупљање, систематизовање, публиковање и дистрибуирање свих података из надлежности министарства.

Министарство је надлежно и за обављање послова који су у надлежности БиХ и који се односе на утврђивање основних начела координирања акитивности, усклађивања политика и планова органа власти БиХ и међународне заједнице у области: стамбене политике, обнове и развоја и пројекта одрживог повратка и њиховог евидентирања.


Референце

уреди