Уколико сте тражили друштвену игру, погледајте чланак Монопол (игра).

Монопол је тржишно стање у којем се на страни понуде налази само један продавац који је у могућности да одлучујуће утиче на формирање цена, а на страни потражње налази се мноштво купаца без могућности избора другог добављача и утицаја на цену. За монополисту не важи маргинално правило.

Монополистичка позиција на тржишту омогућава му да максимизира профит производећи ону количину производа и услуга за коју су маргинални трошкови једнаки маргиналном приходу. Теоријски гледано и за монополисту важи маргинално правило, јер и монополиста производи до тачке у којој су маргинални трошкови једнаки маргиналном приходу. Међутим, разлика између монополисте и предузећа које послује у савршеној конкуренцији је тај што је крива маргиналног прихода код монополисте опадајућа. А опадајућа крива маргиналног прихода призилази из чињенице да је крива тражње код монополисте такође, опадајућа. Због наведених карактеристика кривих маргиналног прихода и тражње види се да монополиста може манипулисати ценом и производом. У сваком случају, ниво производње монопола је друштвено неефикасан.