Мрачно доба

Мрачно доба или мрачна времена је израз којим се у дијелу историографије настоји сликовито описати средњи вијек, односно историја Европе од краја старог вијека до почетка новог вијека; односно колапс и назадовање западне цивилизације и културе која је своја некадашња античка достигнућа почела достизати тек у доба Ренесансе; у том смислу је, поготово, у популарној култури тај период познат као мрачни средњи вијек. Код историчара, међутим, постоји много израженија тенденција да се кориштење израза ограничи искључиво на рани средњи вијек и/ли подручја западне и сјеверозападне Европе, односно да се тиме пре настоји описати недостатак писаних извора и историјских артефаката у односу на претходне и касније периоде; у том смислу се користи израз Мрачна доба (енгл. Dark Ages) или Мрачни вијекови (нем. Dunkle Jahrhunderte). Дио историчара, пак, настоји у потпуности одбацити кориштење тог израза сматрајући га непрецизним, необјективним, омаловажавајућим и политички некоректним.