Новости се може односити на:

  • Новост, најкраћи је, најједноставнији и најпопуларнији облик писане или говорне и визуелне информације о неком догађају, појави, друштвеном понашању или некој личности

Такође се може односити и на:

  • Вечерње новости, дневне новине које излазе у Србији
  • Новости (недељник), недељне новине опште информативног карактера, које прате и критички пишу о свим релевантним политичким, друштвеним и културним догађајима у Хрватској
  • ТВ Новости, недељни часопис који је посвећен телевизији издаје се у Компанији Новости