Нумеричка математика

Нумеричка математика се бави проучавањем бројева и бројчаних (нумеричких), израза, односа, и решења у математици. Нумеричка математика се може поделити на области: