Објашњење подразумева низ изјава које помоћу чињеница разјашњавају узроке, контекст и последице датих чињеница.

Врсте научног објашњења Уреди

  • Узрочно објашњење утврђује узрок појаве или догађаја.
  • Функционалистичко објашњење се односи на утврђивање функције неке појаве у односу на шири систем којем припада. Одређена појава може својим присуством допринети јачању система, његовом слабљењу или може бити неутрална у односу на систем.
  • Структурално објашњење се односи на утврђивање места појаве која се испитује у оквиру шире целине, тј. у односу на друге појаве. У духу овог објашњења, понашање појаве зависи од места које она има у оквиру те целине. Појава је, дакле, условљена структуром целине.
  • Телеолошко објашњење неке појаве подразумева њено довођење у везу са одређеним циљем или сврхом. Уколико се покаже да међусобне везе постоје, онда се утврђује карактер тих веза, тј. да ли су оне узрочне или неузрочне.

Види још Уреди

Спољашње везе Уреди