Оскар за најбољу главну улогу

Оскар за најбољу главну улогу може да се односи на: