Отворено деоничарско друштво

Отворено акционарско друштво оснива се јавним уписом акција. Оснивачи у време његовог оснивања упућују јавни позив за упис и уплату акција. Јавни позив се упућује јавном понудом и проспектом у складу са Законом о привредним друштвима Архивирано на сајту Wayback Machine (12. април 2015) и законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Поступак издавања акција је под надзором Комисије за хартије од вредности.

Отворено акционарско друштво може имати неограничен број акционара и може бити котирано и некотирано.

Поступак оснивања акционарског друштва претпоставља сукцесивно оснивање које се спроводи у више фаза:

 1. закључење оснивачког акта,
 2. упис, уплата или уношење улога и преузимање дела акција од самих оснивача,
 3. одобрење проспекта од Комисије за хартије од вредности и објављивање јавне понуде за упис и откуп акција од стране трећих лица,
 4. упис и уплата акција по јавној понуди,
 5. упис и откуп евентуално неуписаних акција од стране оснивача,
 6. евентуални поступак са вишком акција,
 7. обавештавање Комисије о успешности емисије,
 8. именовање органа од стране оснивача,
 9. подношење пријаве за регистрацију и
 10. објављивање регистрације.[1]

Отворено акционарско друштво не може ограничити пренос акција трећим лицима.

Референце:

уреди
 1. ^ Отворено акционарско друштво Шта је отворено акционарско друштво?<.

Види још

уреди