Парменац (језеро)

Језеро Парменац је најмања акумулација на Западној Морави. Налази се недалеко од села Парменац, по коме је и добило име.

Брана на Западној Морави чијим подизањем је настало Језеро.

Настанак Уреди

Настало је изграђивањем бетонске бране поред пута ЧачакОвчар Бања, готово на периферији Чачка. Запремина језера износи 850 000 м³, дугачко је 1 километар, а дубоком до 3 метра. Планирано је да се језерска вода користи за наводњавање обрадивих површина у Чачанској котлини. Међутим, како нису изграђени одговарајући канали и системи за наводњавање, нису остварени ни жељени резултати. Било је речи и о високим надокнадама за коришћење језерске воде, па су многи престали да је користе.

Слично и осталим језерима на Западној Морави, и ово језеро је прилично запуштено. Сходно томе, није довољно искоришћено за спорт и рекреацију становништва града Чачка. На живот једног језера вишеструко утиче природа, али када је у питању језеро Парменац, људски фактор је умногоме је био пресудан.

За водоснадбевање Чачка у периоду од 19771993. године коришћене су подземне воде са локације Парменац—Пријевор. Квалитет воде је редовно контролисан, а из инфлатрационих басена који су наливени водом из реке Каменице и језера Парменац захватано је 100 L/s воде. После прикључивања Чачка на регионални водовод “Рзав“, извориште Пријевор—Парменац је конзервирано и може се користити у случају искључења или хаварије на “Рзаву“.

Недалеко од језера Парменац налази се Овчарско-кабларска клисура и Овчар Бања.[1]

Види још Уреди

Референце Уреди

  1. ^ Станковић С. (2005) Језера Србије - лимнолошка монографија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства