Пасивне компоненте

Пасивне компоненте електронских уређаја су компоненте које не могу активно да утичу на промену електричне струје - сигнала у оквиру електричног кола. Ове компоненте не могу да производе електричну енергију, односно не могу да појачају сигнал. Компоненте које нису пасивне се називају активне компоненте.

Пасивне компоненте

уреди