Пин (електроника)

метални део (мушки) конектора који служи за повезивање са металним (женским) делом на другом конектору

Пин је метални део (мушки) конектора који служи за повезивање са металним (женским) делом на другом конектору. Преко пина се врши пренос сигнала/струје са једног електричног склопа на други.

Потиче од енглеске речи Pin - чиода, јер по своме облику подсећа на исту.

Улога пина је да оствари добру везу са другим конектором, да је отпор контакта што мањи тј. да буде занемарљив.

Пин с прави од фосфорне бронзе а спољна заштите је од сребра или тврде позлате. дебљина заштите је десетак микрона.

Квалитет конектора зависи од квалитета пина и његове финалне обраде па се за сваки конектор даје податак и „гарантовани број контаката“, јер прилком сваког укључења/искључења долази до извесног оштећења пина. Грантовани број контаката се углавном креће од броја 50 (лошији квалитет) па до 1000.

Попречни пресек пина је у функцији струје која кроз њега протиче тј. већа струја - већи пресек.