Платонизам је Платоново и филозофско учење према којем постоје идеје као метафизичке супстанције. Те су идеје основа и разлог сваког збиљског и стварног постојања. Платонизам је темељ сваког каснијег обективног идеализма, а тиме и сваке метафизике[1].

Платонизам овухвата разнородне филозофске школе којима је заједничко то што углавном дају малу важност чулној спознаји која, будући да се темељи на ономе што је промјењиво и мноштвено, не може утемељити истинско знање. На метафизичком плану апсолутном знању одговара интелигибилни свет идеја. Материјални, чулни свијет је само привид и трајно настајање.

РеференцеУреди

  1. ^ Filozofijski rečnik, Matica Hrvatska, Zagreb 1984.