Полупречник

кост у подлактици

У геометрији полупречник je дуж која спаја центар круга (лопте) са тачком на периферији.[1] Уобичајена ознака је r (латинично мало слово р), што води порекло од латинске речи radius.[2]

Полупречник је такође половина пречника круга.[3]

Из полупречника се изводе и неке друге формуле за израчунавање: површине, обима, кружног исечка итд. Формула за добијање обима круга је: 2rπ

Полупречник круга обима O је:

Формула за добијање површина круга је: πr2

Ознака за пречник круга је мало латинично слово d је, a за центар кружнице је S.

ФормулаУреди

За многе геометријске фигуре, полупречник се може изразити формулом преко осталих мера фигуре.

КруговиУреди

Полупречник круга површине A је

 

Полупречник круга кроз три неколинеарне тачке P1, P2 и P3 дат је са

 

где је θ угао P1P2P3. Ова формула користи синусну теорему. Ако су дате координате три тачке (x1,y1), (x2,y2), и (x3,y3), полупречник се може изразити са

 

РеференцеУреди

  1. ^ Barnett Rich, Christopher Thomas (2008), Schaum's Outline of Geometry, 4th edition, 326 pages. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-154412-7. ISBN 978-0-07-154412-2. Online version accessed on 2009-08-08.
  2. ^ Definition of Radius at dictionary.reference.com. Accessed on 2009-08-08.
  3. ^ Definition of radius at mathwords.com. Accessed on 2009-08-08.