Порт (рачунарска мрежа)

За физичке портове погледајте Рачунарски порт (хардвер)

У рачунарској мрежи порт је софтверски задат канал којим комуницирају апликације путем рачунарских мрежа. Овај канал на једној од страна комуникације представљен је јединственим бројем који користе протоколи транспортног слоја ОСИ модел у циљу разликовања (раздвајања), идентификације и праћења комуникације апликација.

Протоколи TCP и UDP наводе бројеве потова у својим заглављима као изворишни и одредишни порт. При клијент/сервер комуникацији изворишни порт представља број порта који означава апликацију која иницира комуникацију, док одредишни порт означава статички број порта сервиса на серверу. Клијенти динамички бирају број порта за сваку конверзацију.

Као и при одеређивању различитих адресних стандарда ИАНА (енгл. Internet Assigned Numbers Authority) је организација која је одговорна и за доделу стандардних бројева портова. Навешћемо типове и неке од најпознатијих придружених апликацијама или протоколима виших нивоа.

Класификација портова
Групе портова Статички портови Резервисани портови Динамички портови
Опсези 0 - 1023 1024 - 49151 49152 - 65535
Неки примери 20,21 FTP TCP 1214KazaaTCP
23 Telnet TCP 1503Windows Live MessengerTCP
26 SMTP TCP 4224CDPTCP
53 DNS UDP 5050Yahoo! MessengerTCP
67 DHCP UDP 5060SIPTCP
80 HTTP TCP 6346GnutellaTCP


Види још уреди