Lumen roma

Придружио/ла се на датум 6. септембар 2007.