Сцинтиграфија — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
'''Сцинтиграфија''' је нуклеарна медицинска дијагностичка метода којом се уживо врше записивања варничења изотопа (радиофармацеутика). Заснована је на регистровању просторне расподеле гама зрачења, специјалном камером, након оралног или парентералног уноса прописане дијагностичке дозе и врсте радиоактивног изотопа. Сцинитиграфија се разлику од снимања рендгеном, по томе што код ове методе спољне, Х-зрачење, пролази кроз тело да би формирало слику на рендгенограму.<ref>Cook GJR, Fogelman I. ''Diagnostic nuclear medicine.'' In: Rubens RD, Mundy GR editors. Cancer and the skeleton. London (UK): Martin Dunitz, Ltd; 2000. p. 92–111</ref>
 
Метода сцинтиграфије намењена је за испитивање облика, величине и положаја појединих органа или органских система, и анализу равномерности расподеле (хомогеност) унетог радионуклеида, што има посебан значај у дијагностици. Њен значај огледа се и у томе што, за разлику од других метода пружа могућност истовременог испитивања морфологије и функције органа. ИакоТако јенпр. цинтиграфијасамо посталаједан познатасцинтиграфски методапреглед заомогућује детекцијуистовремено неопластичкихдиректну лезијавизуализацију јеринфаркта имаи високуоткривање сензитивностузрочних збоги нижепратећих хемодинамских поремецаја. Зато се сцинтиграфија све више примењује као први корак у тријажи цереброваскуларних и кардиоваскуларних болесника.
 
Иако је сцинтиграфија постала позната метода за детекцију неопластичких лезија јер има високу сензитивност због ниже специфичност, она се често комбинује са [[Магнетна резонантна томографија|МРТ]].<ref>. Pomeranz SJ, Pretorius HT, Ramsingh PS. ''Bone scintigraphy and multimodality imaging in bone neoplasia: strategies for imaging in the new health care climate.'' Semin Nucl Med 1994; 24:188–207</ref>
 
Ова нуклеарно-медицинска метода је једноставна за извођење јер је неинвазивна, дозе озрачености болесника су много мања него при радиолошким тестовима, а нежељена дејства примењених радиофармацеутика су изузетно ретка.