Померање континената — разлика између измена

 
Као потпору својој идеји Вегенер је наводио поклапање облика обала, распрострањеност фосилних остатака, сличност у секванцама стенских маса на бројним локацијама, палеоклиму, и очевидна кретања Земљиних поларних области.
 
Вегенерову теорију о померању континената научна јавност његовог доба није била спремна да је прихвати. Тада је било тешко и помислити да се континенти, те огромне масе, крећу и плове по морском дну и премештају на друге локације. Вегенер је тражећи одговор на питање шта би то могло покретати континенте претпоставио да континенти парају морско дно, али овоме се супротставио енглески геофизичар Харолд Џефрис, заступајући исправан став да је то физички немогуће да толика маса чврсте стене оре морско дно а да не пуца и ломи се.
 
Данас, након настанка теорије тектонике плоча и након потврде мерењима да се континенти ипак крећу Вегенерова теорија је прихваћена, тачније, ушла је у тектонику плоча.
 
== Спољашње везе ==