Здравствена заштита — разлика између измена

;Специјалистичко-консултативну делатност
Специјалистичко-консултативна делатност у начелу се организује у болницама, по територијалном принципу, са циљем да се грађаним обезбеди доступности здравствене заштите, специјалистичко-консултативног нивоа из; опште интерне медицине, опште хирургије, неурологије, оториноларингологије, офталмологије, ортопедије, дерматологије и радиолошка дијагностика примарног нивоао.
;БолничкуБолничка здравственуздравствена делатност
Болничка здравствена делатност обухвата
* дијагностику, лечење и медицинску рехабилитацију,