Милисав Лутовац — разлика између измена

нема резимеа измене
 
{{početnik|21|05|2015}}
М. В. Лутовац рођен је 7. марта 1901. године (умро 1988.) , у земљорадничкој породици која је обитавала у селу [[дапсићи|Дапсићу]] ,наблизо [[Беране|Берана]] (Иванград).<ref name="SGD">[http://www.sgd.org.rs Српско географско друштво]</ref>
 
== Биографија ==
научног сарадника. За вишег научног сарадника биран је 1950. док је
звање научног саветника добио 1959. године. Годину дана раније изабран
3
је и за хонорарног редовног професора на филозофском факултету у Бео-
граду. По позиву а овим и указом особите части постављен је 1961. за
академика Милисава В. Лутовца. Исказане библиографске јединице су и
примерено расчлањене тако да омогућавају олакшано сагледавање сваког
4
њиховог елемента, чиме се много добија и у исправном поимању референ-
тног ''одељка'' научне апаратуре.<ref name="SGD">[http://www.sgd.org.rs Српско географско друштво]</ref>
 
== Предметна библиографија академика Др Милисава В. Лутовца ==
 
=== Методологија научног рада у географским и сродним дисциплинама ===
1.# Научна и ненаучна схватања и методи, Поводом Осврта ЂукаЂукана Н. Јоксимовића на књигу «Иванградска Котлина». Издање аутора, Граф. пред. «Будућност» (pp. 1- 31) Зрењанин, Београд 1960.
# Јован Цвијић – научни истраживач и учитељ научног рада. Цвијићев зборник,з спомен 100 годишњице његовог рођења (pp. 1- 7), САНУ, Одељ. прир. мат. наука, САНУ, Београд, 1968.
на Н. Јоксимовића на књигу «Иванградска Котлина». Издање аутора,
# Антропогеографска проучавања у оквиру етнолошких монографија.Симпозијум о методологији етнолошких наука, 18-20. децембра 1972., Научни скупови САНУ, књ. II, одељење друштвених наука, 1. (стр.75-81) Београд 1974.
Граф. пред. «Будућност» (pp. 1- 31) Зрењанин, Београд 1960.
# Методологија научног рада у географским и сродним дисциплинама Цвијић и Ердељановић, Научни односи. Јован Ердељановић – живот и дело, Радови са II симпозијума етнолога СР Србије, Темељи научне традиције наше етнологије, (pp. 19 – 22) Народни музеј – Панчево, Панчево 1976.
2. Јован Цвијић – научни истраживач и учитељ научног рада.
5.# Односи антропогеографије и привредне географије.Приступна ака-академска беседа – Глас CCCVII, Одељ. друш. наука,(књ. 20, pp. 363 – 371). САНУ, Београд 1978.
Цвијићев зборник,з спомен 100 годишњице његовог рођења (pp. 1- 7), САНУ, Одељ. прир.
6.# Цвијићева заслуга за унапређење друштвених наука.Научно дело Јована Цвијића. Научни скупови у САНУ књ. XI/2 (pp. 25–31) Председништво САНУ. Београд, 1982.
мат. наука, САНУ, Београд, 1968.
7.# Цвијићева антропогеографска концепција.Научно дело Јована Цвијића. Научни скупови САНУ, књ. X/2 (pp. 221–224) Председништво САНУ, Београд, 1982.
3. Антропогеографска проучавања у оквиру етнолошких моногра-
8.# Географија у друштву и науци.Зборник «Идејне и друштвене вредности географске науке» (s. 13-15) CentarЦентар zaза marksizamмарскизам UniverzitetaУниверзитета uу BeograduБеограду. Београд, 1987.
фија.Симпозијум о методологији етнолошких наука, 18-20. децембра
# Цвијић и Ередељановић, научни односи. Монографија «Југословенска социологија села. Посебна издања, књ. 95 (pp. 131–133) Одељење друштвених наука, САНУ, Београд. 1987.<ref name="SGD"/>
1972., Научни скупови САНУ, књ. II, одељење друштвених наука, 1. (стр.
75-81) Београд 1974.
4. Методологија научног рада у географским и сродним дисципли-
нама Цвијић и Ердељановић, Научни односи. Јован Ердељановић – живот и
дело, Радови са II симпозијума етнолога СР Србије, Темељи научне тради-
ције наше етнологије, (pp. 19 – 22) Народни музеј – Панчево, Панчево 1976.
5. Односи антропогеографије и привредне географије.Приступна ака-
демска беседа – Глас CCCVII, Одељ. друш. наука,(књ. 20, pp. 363 – 371).
САНУ, Београд 1978.
6. Цвијићева заслуга за унапређење друштвених наука.Научно дело Јована Цвијића.
Научни скупови у САНУ књ. XI/2 (pp. 25–31) Председништво САНУ.
Београд, 1982.
7. Цвијићева антропогеографска концепција.Научно дело Јована Цвијића. Научни скупови
САНУ, књ. X/2 (pp. 221–224) Председништво САНУ, Београд, 1982.
8. Географија у друштву и науци.Зборник «Идејне и друштвене вредности географске науке» (s. 13-15) Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 1987.
5
9. Цвијић и Ередељановић, научни односи. Монографија «Југосло-
венска социологија села. Посебна издања, књ. 95 (pp. 131–133) Одељење
друштвених наука, САНУ, Београд. 1987.<ref name="SGD"/>
 
=== Историјска географија ===