Милисав Лутовац — разлика између измена

 
=== Географија насеља ===
1.# Насељавање Црногораца по Метохоји. Гласник св. XVIII, (стр.123). Географског друштва, Београд, 1932.
123)# Данашње насељавање Метохије. Гласник Географског друштва,св. XX, (pp. 69). Београд, 19321934.
# Звечан, Трепча и Косовска Митровица.Гласник Српског географског друштва, св. XXX, бр. 2, (ст87-99)Београд,1950.
2. Данашње насељавање Метохије. Гласник Географског друштва,
ског# Рудник и насеље Бор.Гласник Српског географског друштва, св. LVIXXXIII, бр. 21, (pp. 3 – 12945–52). Београд, 19761953.
св. XX, (pp. 69). Београд, 1934.
5.# Село Ритопек на Дунаву у предграђу Београда .(p. 235 – 265).1965.
3. Звечан, Трепча и Косовска Митровица. (Zvečan, Trepča et Kosovska
Mitrovica)# Утицај миграција на промене имена сеоских насеља. Неколико примера из наше земље. Гласник Српског географског друштва, св. XXXLI, бр. 2,pp.111- (стр116. Бг,1971.
7.# Варош Рожаје. Гласник Српског географског друштва, св. LII, бр. 2, (pp. 91 – 112 + 6 таб. са 10 фот.) Београд, 1972.
87-99). Београд, 1950.
4.# Поља, РудникБрсково и насељеМојковац Бору долини реке Таре.Гласник Српског географског друштва, св. XXXIIILIII, бр.1 2, (pp. 45–5261 – 80 + 2 таб. са 2 фот). Београд, 19531973.
9.# Иванград (Беране), Постанак и развитак. Земља и људи, св. 23,(pp. 124 – 137). Београд, 1973.
5. Село Ритопек на Дунаву у предграђу Београда .(p. 235 – 265).1965.
10.# Приградска села. Етнолошки преглед, књ. 13, (pp. 131 – 136). Етнолошко друштво Југославије – Бео-Београд, Београд, 1975.
6. Утицај миграција на промене имена сеоских насеља. Неколико
примера# изЖупски нашеАлександровац земље(Župski Aleksandrovac). Гласник Српског географског друштва, св. LILVI, бр. 2, (pp. 3 – 129). Београд 1976.
2# Виноградарска насеља Србије. Земља и људи, св. 26, (pp. 111-43 116–51). Београд, 19711976.
13.# Плав и Гусиње са околином. Земља и људи, св. 27, (pp. 179 –190). Београд 1977.
7. Варош Рожаје. Гласник Српског географског
друштва,# свВарош Рожаје. LIIЗемља и људи, брсв. 230, (pp. 91142112 + 6 таб151). са 10 фот.) Београд, 19721980.
15.# Варош Рожаје. Рожајски зборник, год. II, св. 2, (pp. 17 – 41).Међуопштинска културна заједница. Рожаје, 1983.
6
8. Поља, Брсково и Мојковац у долини реке Таре.– Гласник Српског географског друш-
тва, св. LIII, бр. 2, (pp. 61 – 80 + 2 таб. са 2 фот). Београд, 1973.
9. Иванград (Беране), Постанак и развитак. Земља и људи, св. 23,
(pp. 124 – 137). Београд, 1973.
10. Приградска села. Етнолошки преглед, књ. 13, (pp. 131 – 136). Етнолошко друштво Југославије – Бео-
град, Београд, 1975.
11. Жупски Александровац (Župski Aleksandrovac). Гласник Срп-
ског географског друштва, св. LVI, бр. 2, (pp. 3 – 129). Београд 1976.
12. Виноградарска насеља Србије. Земља и људи, св. 26, (pp. 43 –
51). Београд, 1976.
13. Плав и Гусиње са околином. Земља и људи, св. 27, (pp. 179 –
190). Београд 1977.
14. Варош Рожаје. Земља и људи, св. 30, (pp. 142 – 151). Бео-
град, 1980.
15. Варош Рожаје. Рожајски зборник, год. II, св. 2, (pp. 17 – 41).
Међуопштинска културна заједница. Рожаје, 1983.
 
=== Географија становништва ===
28

измена