Милисав Лутовац — разлика између измена

 
=== Географија становништва ===
#* Србљаци у Горњем Полимљу.Гласник Етнографског музеја у Београду, књ X, (pp. 108–115) Београд 1935.
#* Студија Метохије људск географије.Рад у издању Инстинтута за словенске студије t. XIV, (p. 1-100). Paris, 1935.
#* Ибарски Колашин, Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник, књ LXVII, CAH,.Београд, 1954.
#* Гора и Опоље, Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник, књ.LXIX,САН ,Београд, 1955.
#* Рожаје и Штавица, Антропогеографска испитивања. Српски етнографски зборник,књ LXXV, (pp. 221–419+1 карта на преклоп). CAH, Београд, 1960.
#* Прибој на Лиму, Антропогеографски поглед на развитак насеља.Зборник радова САН LXVIII, Етнографски институт, књ.(pp. 1–17). Београд, 1960.
#* Етнички састав и етнички процеси у Тимочкој Крајини.Рад Конгреса фолклориста Југославије у Зајечару и Неготину 1958, V, (стр.13-19). Бг 1960.
#* Бихор и Корита, Антропогеографска испитивања. Српски етнографски зборник, LXXXI,Прво одељење, Насеља и порекло становништва, књ. 40.САН, Бг, 1967.
#* Миграциони процеси становништва Југославије.Цвијићев зборник у спомен 100годишњице његовог рођења, САНУ, (pp. 189 – 198). Београд, 1968.
#* Дечане, Антропогеографска проучавања (са М. Милојевићем). Зборник радова Географскогинститута „Јован Цвијић”, књ. 23, Београд, 1970.
#* Етничке симбиозе, племенске трансплантације и сплемењавања у неким областима Југославије. Гласник Етно-графског института САНУ. Београд, 1971.
#* Етничке промене у области Старе Рашке.Глас САНУ CCCVII, Одељ. друш. наука, књ.20, САНУ, (pp. 205 – 230 + 1 карта у прилогу). Београд, 1978.
#* Жупа Александровачка. Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник XCIII, Одељ. друш. наука, САНУ Насеља и порекло становништва, књ. 43, (pp. 1 – 114 + XIII таб. са 24 фот.) Београд, 1980.
 
 
=== Економска географија ===
28

измена