Taložne titracije — разлика између измена

нема резимеа измене
мНема описа измене
Нема описа измене
 
== Aparatura ==
Aparaturu za izvođenje taložnih titracije čine: [[File:Laboratorijska aparatura za titraciju.jpg|thumb|Laboratorijska aparatura za titraciju]]
*Dva erlenmajera
*Bireta
*Laboratorijska čaša
Argentometrijskim metodama se nazivaju one volumetrijske metode određivanja gde se titracija izvodi standardnim rastvorom srebro-nitrata kao titrantom, a kao titrand koriste se halogenidi, najčešće hloridi. Argentometrija je zasnovana na osnovnoj reakciji taloženja halogenida sa Ag<sup>+</sup>-jonom:
 
X<sup>-</sup> + Ag<sup>+</sup>↔AgX<sub>(s)</sub>
 
== Gej-Lisakova metoda ==
 
== Folhardova metoda ==
[[File:Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.jpg|thumb|Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid]]
 
Folhardova metoda je metoda titracije Ag<sup>+</sup>-jona standardnim rastvorom tiocijanat-jona:
 
Ag<sup>+</sup>+SCN<sub>-</sub> ↔ AgSCN<sub>(s)</sub> - reakcija titracije,
uz Fe<sup>3+</sup>-jon(gvožđe(III)-amonijum-sulfat, FeNH<sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>)) kao indikatorom, koji sa viškom SCN<sup>-</sup>-jonom daje kompleks intenzivno crvene boje:
 
Fe<sup>3+</sup> + SCN<sup>-</sup> ↔ [FeSCN<sup>2+</sup>]
Titracija se mora izvoditi u kiseloj sredini,kako bi se sprečila [[hidroliza]] Fe<sup>3+</sup> indikatora. Kada se svi Ag<sup>+</sup>-joni istitrišu u obliku belog taloga AgSCN, prvi višak dodatog SCN<sup>-</sup> reaguje sa Fe<sup>3+</sup>-jonom i gradi rastvoran crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.
 
 
 
== Fajansova metoda ==
44

измене