Taložne titracije — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
Ред 1:
{{ПФ112015}}
'''Taložne titracije''' (ili ''metode precipitacije'') se ubrajaju u [[volumetrijske metode analize|volumetrijske metode]]. Zasnivaju se na stvaranju teško rastvornih [[talog|taloga]] u toku [[titracija|titracije]]. Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi relativno je ograničen.<ref>{{Cite book |ref= harv|author=Prof. dr Miloš B. Rajković (2007),| „Uvodtitle=Uvod u analitičku hemiju klasične osnove“,osnove Beograd;|publisher=Pergament|year=2007| str.310 ISBN:isbn=978-86-901709-7-5 |page=310}}</ref> Taložne titracije se ubrajaju u najstarije volumetrijske metode. Prvu taložnu titraciju uradio je [[Žozef Luj Ge-Lisak|Gej-Lisak]] 1832. godine, kako bi odredio količinu srebra prisutnog u novcu.[http://www.periodni.com/enig/volumetrijske_metode_analize.html Taložne Metode]
 
== [http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/736/TALOZNE%20TITRACIJE%201.ppt. Uslovi primene reakcija taloženja u kvantitativnoj analizi] ==
Da bi neka hemijska reakcija mogla da se primeni u taložnim metodama volumetrijske analize, potrebno je da ispuni sledeće uslove:
* Kvantitativnost reakcije ([[proizvod rastvorljivosti]] jedinjenja koje se taloži treba da ima što manju vrednost, odnosno rastvorljivost taloga treba da je dovoljno mala, jer u suprotnom taloženje nije kvantitativno);
* DovoljnoReakcija brzamora reakcijabiti brza, bez sporednih reakcija;
* Nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav;
* Mora postojati pogodan načinindikator za određivanje E.T.T.(završne tačke titracije).
 
== Indikatori ==
Ред 24:
 
== Primena taložnih titracija ==
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, [[Karbonat|karbonata]], hromata, [[Cijanid|cijanida]], [[fosfat|fosfata]] i drugih, pri čemu se kao [[standardni rastvor]] uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata. Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su [[cink]], [[kobalt]], [[nikl]], [[srebro]] i [[indijum]].<ref>{{Cite book |ref= harv|authors=dr Rajković B. Miloš, mr Ivana Sredović (2009), „Praktikum|title=Praktikum iz analitičke hemije“,hemije|publisher=Poljoprivredni Beograd;fakultet str.135Univerziteta ISBN:u Beogradu|year=2009|isbn=978-86-7834-079-6|page=135}}</ref>
Ne mogu se upotrebiti one taložne reakcije pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]]. Zbog adsorpcije jona koji se određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.
Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i [[koprecipitacija]] titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
Ред 105:
* [[Volumetrijske metode analize]]
== Reference ==
{{рефлистreflist|2}}
== Literatura ==
* {{Cite book |ref= harv|authors=dr Ljubinka V. Rajaković, dr Aleksandra A. Perić, mr Tatjana M. Vasiljević, dipl. ing. Dragana Z. Čičkarić|title=Kvantitativna (2000),hemijska „Kvantitativnaanaliza|publisher=Tehnološko-metalurški hemijskafakultet analiza“,Univerziteta Beograd,u ISBN:Beogradu|year=2000|isbn=86-7401-146-2}}
== Spoljašnje veze ==
{{Commonscat|Titration}}
* [http://www.periodniwikihow.com/enig/volumetrijske_metode_analize.htmlPerform-a-Titration Izvođenje titracije]
* [http://www.periodni.com/enig/volumetrijske_metode_analize.html Taložne Metode]
* http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/736/TALOZNE%20TITRACIJE%201.ppt.
{{-}}
{{Analitička hemija-lat}}
 
44

измене