Грађевина под сводовима и базилика у Нишкој тврђави — разлика између измена

 
=== Античка улица ===
Античка улица, ({{јез-лат|via decumana}}), правцау правцу пружања исток – запад, која има централну позицију на овом археолошком локалитета, заправо је западни продужетак у систему већег броја комуникација на простору древног Наиса. Југоисточно од ове улице (на растојању од око 200 метара), на локалитету код Бали-бегове џамије, откривена је друга слична улица, али смера север–југ.
 
Улица је откривена северно од грађевине под сводовима, на растојању од око 40 m. У оси улице налази се канал, а на јужној страни, паралелно са њом, портик са стубцима и тробродна грађевина (базилика).
Улица је поплочана каменим плочама димензија; 114 х 75 cm, 118 х 95 cm, 120 х 80 cm) неправилног четвороугаоног облика. На јужној страни улице сачуван је уздигнути ивичњак, који се састоји од седам камених греда, спојених једна уз другу.
 
По средишњој оси улице је дубљи канал, озидан грубо притесаним каменом и опекама, ширине 60 cm. Ужи, бочни канал улице ({{јез-лат|cloaca}}), сазидан од опеке, којиприкупљао је прикупљао атмосферску и отпадну воду и преко каменог сливника уз ивичњак одводио је у главни одводни канал.
 
Са јужне стране улице сачувана су два ступца портика, димензија 70 х 87 cm и 85 х 85 cm, зидана од целих и фрагментованих опека, док је са северне стране неизграђен простор. Зидани ступци портика нижу се паралелно са улицом, док је унутрашњи зид подигнут за око 30 cm од нивоа улице.<ref>Ђуровић Љ.,& Вучковић Н. (2013). ''Водич Историјског архива Ниш.'' Ниш: Пунта.</ref>