Судска медицина — разлика између измена

унос текста и табеле
(унос допуна и извора)
(унос текста и табеле)
{{проширити}}
'''Судска медицина''' је једна је од медицинских специјалности у оквиру које су њени лекари, стручно оспособљени, да уз примену савремених метод медицине науке и форензике дају стручно мишљење о дијагнози и лечењу болести, као и о непосредним и посредним узроцима смрти, те разложитим механизмима наступања оштећења организма или смрти.<ref>Лукић М, Пејаковић С. ''Судска медицина.'' Београд: Привредно-финансијски водич, 1975.</ref><ref>Миловановић М. ''Судска медицина''. Београд - Загреб: Медицинска књига, 1979.</ref>
== Копентенције специјалисте судске медиицине ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Компетенције !! Опис послова
|-
| '''Опште компетенције''' ||
* Даје мишљење о дијагнози и лечењу болести
* Даје мишљење о непосредним и посредним узроцима смрти и образложења о механизмима наступања оштећења или смрти
* Даје мишљење о дијагнози на основу цитоморфолошке односно хистоморфолошке анализе узорка ткива или ћелија, по потреби уз употребу додатних метода и анализа
* Даје, на научној основи засновано мишље за ткивно-морфолошко дијагнозу уз састављање протокола и одржавање стандарда у лабораторији, уз извођење патолошке, цитолошке и судско-медицинске дијагностике најчешћих болести из хуманих клиничких узорака
* Сарађује са државним надзорним и јавноздравственим службама
|-
| '''Посеебне компетенције'''||
* Општа, обдукцијска и специјална патологија
* Форензичка танатологија
* Форензичка обдукција и форензичка хистологија
* Патологија трауме
* Чедоморство, дела против полности, насиље у породици
* Форензичка токсикологија
* Идентификација
* Молекуларне методе у судској медицини
* Трасеологија и балистика
* Криминалистичко истраживање
* Форензичка радиологија
* Законска регулатива
* Судскомедицинска вештачења
* Форензичка ентомологија
* Организација, планирање и управљање у судској медицини.
|}
== Извори ==
{{reflist}}