Национална инфраструктура геопросторних података — разлика између измена

нема резимеа измене
Нема описа измене
 
Циљ стратегије НИГП-а је успостављање инфраструктуре, обезбеђујући подршку квалитетном и стабилном развоју животне средине, у спрези са економским растом, кроз ефикасне сервисе, испуњавајући потребе и захтеве јавног и приватног сектора, као и свих грађана. Стратегија представља оквир унутар кога се може развијати политика широког коришћења геоинформација и спречити дуплирање напора и смањење административних трошкова.<ref name="веза1" />
 
Стратегија ће усмеравати стварање НИГП-а у Србији кроз следеће стратешке области:
 
# Сарадња;
 
# Просторни подаци и сервиси;
 
# Стандардизација;
 
# Правни оквир;
 
# Геодетски референтни систем;
 
# Финансирање;
 
# Истраживање, развој и едукација.
 
Различити учесници радиће заједно на реализацији стратегије постизањем дефинисаних циљева. Ефективност имплементације стратегије зависиће од непрекидног укључивања широког спектра партнера из геосектора.
 
[[Републички геодетски завод]] (РГЗ) је одлучан да преузме вођство у развоју стратегије и припадајућег плана за имплементацију. НИГП не може бити креиран и одржаван од стране једне организације. Кључна улога РГЗ је вођство, развој и промоција заједничке инфраструктуре кроз искрен заједнички приступ између свих заинтересованих страна.<ref>СТРАТЕГИЈА
УСПОСТАВЉАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2010. ДО 2012. ГОДИНЕ("Сл. гласник РС", бр. 81/2010)</ref>
 
Национална инфраструктура геопросторних података (НИГП) омогућава повезивање и размену хармонизованих података и сервиса из различитих извора и чини их лако доступним за кориснике. ''INSPIRE'' директива садржи општа правила усмерена ка успостављању инфраструктуре просторних информација у Европској унији за потребе политика и активности које могу имати утицаја на животну средину.
Анониман корисник