Марчанска епархија — разлика између измена

м
* Ђорђе Рајковић, О намастиру Марчи, Летопис Матице српске, 123, Нови Сад 1880, 112-120.
* Радослав Грујић, Пропаст манастира Марче, Загреб 1908.
* Радослав Грујић, Марчанска епархија, у: [[Народна енциклопедија]], књ. 2, стр. 698-699.
* Алекса Ивић, Сеоба Срба у Хрватску и Славонију: Прилог испитивању српске прошлости током 16. и 17. века, Сремски Карловци 1909.
* Aleksa Ivić, Iz istorije crkve hrvatsko-slavonskih Srba tokom XVII. veka, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga Zemaljskog arkiva, 18 (1916), Zagreb, 88-167.