Геотехника — разлика између измена

Без промене величине ,  пре 13 година
м
ѕ
м (ѕ)
 
== Термин геотехника ==
Термин геотехника је настао пре термина геотехничког инжењерства, и представља кованицу насталу од речи Геа - Земља и техника. Геотехника и геотехничко инжењерство не представљају синониме. Ради се о томе да је иако су термини слични по дефиницији разлика је у приступу, инжењерскогеолошком или грађевинском. У инжењерској геологији (геотехници) овај термин се употребљава да се проблематика која се изучава (терен у коме се гради) и добијени резултати истраживања и анализе, те квантитативни параметри приближе грађевинским инжењерима, односно оствари одговарајућа комуникација на пројектима. '''Инжењерска геологија и геотехника никако нису исто.''' Инжењерска геологија третира терен и на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, сеизмодинамичког модела терена, физичко-механичких карактеристика издвојених литолошких средина и развијених савремених геодинамичких процеса на предметном терену треба да дефинише услове и препоруке терена као и оцену повољности за даље планирање и коришћење терена (што се конкретно односи на урбаниѕацијуурбанизацију терена) и по правилу третира знатно мање површине од обих којим се бави геотехника.
Геотехника има за задатак да на основу утврђене литолошке грађе терена, стања нивоа подземне воде у терену, морфолошких карактерисика и сеизмодинамичког модела терена, као и иѕведенихизведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише конкретне услове за изградњу планираног објекта на предметној парцели, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и фундирању објекта. Такође, на основу резултата спроведених геостатичких прорачуна, геотехника има за циљ да дефинише евентуалне интервентне мере у подтлу или да одреди начин и дубину фундирања објекта, а у циљу стабилности самог објекта
 
==Основни задаци геотехнике==