Марија Јефтимијевић Михајловић — разлика између измена

м
Разне исправке
м (Разне исправке)
м (Разне исправке)
== Значајнији радови у часописима и зборницима ==
# „Власт и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића“, Баштина, бр. 28, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2010,). ppстр. 39-49,
# „Улога речи у стваралачком поступку у делу Бранка Миљковића“, Баштина, бр. 29, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2010,). ppстр. 53-65
# „У едемском врту снова“, поговор збирке песама Мирјане Јовановић Живим за љубав, Косовска Митровица, (2010,). ppстр. 67-70
# „Патријархална калокагатија једне Андрићеве јунакиње (прилог естетици)“, Serbian studies recearch, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад, год. 2, бр. 1, 2011, Нови Сад,. ppстр. 153-164,
# „Бранко Миљковић и Стефан Маларме (поетичке сродности и разлике)“, Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2011, год. III, бр. 3,. ppстр. 237-252, .
# „Светосавље у делима Чедомира Ребића“, Зборник научних радова Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2011,). ppстр. 189-205,
# „Во потрага на битието на песната (Бранко Миљковиḱ и Ацо Шопов)“, Бранувања, Здружение на литература, култура и наука, бр. 2, јануар-фебруар, Струга, (2011,). ppстр. 4-9,
# „Поетката на песната на Бранко Миљковиḱ“, Видело, списание на литература, култура и наука, НИУ Македонски информативен издавачки центар, бр. 10-11, зима-пролет, Панчево, (2011,). ppстр. 177-182,
# „Историјско осећање и колективно памћење“, избор и поговор у збирци песама: Александар Деспотовић, Светопоље (изабране песме), Дом Културе „Свети Сава“, Исток, (2011,). ppстр. 115-123.
# „Мудрост, лепота и хармонија (О заснованости естетичког тумачења Саре Петра Сарића), Баштина, свеска 31, Приштина – Лепосавић, (2011,). ppстр. 101-117,
# „Светлост као божански (духовни принцип једног савременог романсијера)“, тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 15. новембар 2011. године, Лепосавић, (2012,). ppстр. 131-139,
# „Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића (глас, фокализацја и дистанца)“, Баштина, свеска 32, Приштина – Лепосавић, (2012,). ppстр. 87-96,
# „Панорама као модел обликовања стварности (Андрићева панорама у доживљају Вука Филиповића)“, Баштина, свеска 33, Приштина – Лепосавић, (2012,). ppстр. 73-83.
# „Бесмисао егзистенције и смисао апсурда (сродности стваралачких проседеа Албера Камија и Петра Сарића)“, Баштина, свеска 34, Приштина – Лепосавић, (2013,). ppстр. 141-153,
# „Херменеутички кодови Мирјане Бечејски“, поговор у књизи Мирјане Бечејски: Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2013,). ppстр. 269-278,
# „Историјски преглед развоја романа и његово место у књижевној традицији Косова и Метохије“, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Зборник 1, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, (2013,). ppстр. 63-84,
# „Филиповићев теоријски и аналитички приступ Андрићевом делу“, Живот и дело Вука Филиповића, тематски зборник, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, (2013,). ppстр. 129-144,
# „Од почетка света до погледа с Ветерника“ (Радосав Стојановић, Песме последњег заноса, изабране и нове песме, Панорама, Приштина, 2013), Летопис Матице српске, Год. 189, књ. 492, св. 6 (дец. 2013),. ppстр. 917-920,
# „(Мета)физичка еманација лепоте (Естестско/анестетско као бинарне опозиције феномена лепоте у роману Дивљи калем Радосава Стојановића), Philologia Mediana, година VI, број 6, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, (2014,). ppстр. 271-284,
# „Историјско наслеђе и одјеци савремених историјских дешавања у песништву Радосава Стојановића“, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, тематско зборник, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 24. децембар, 2013. године, Лепосавић, (2014,). ppстр. 141-153,
# „Стварање као судбина (Феномен стваралачког процеса у поеми „Ткаља“ и у роману Велики ахавски трг Петра Сарића), Баштина, свеска 36, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2014). стр. 81-94,
# „Косовски мит у критичарској перспективи Мирјане Бечејски“, Стремљења, часопис за књижевност, уметност и културу, Година LIV, јун (2014,). ppстр. 131-135,
# „Поетика светопоља Александра Деспотовића“, у зборнику Светопоље (зборник поезије), песнички сусрети „Александар Аца Деспотовић“, Културни центар „Драгица Жарковић“, Косовска Митровица, (2014,). ppстр. 5-14,
# „Велики ахавски трг – етимон свих Сарићевих каснијих романа“, зборник 30. књижевних сусрета Савремена српска проза, 30. мај – 1. јун и 5-6. новембар 2013. године, Трстеник, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник, (2014,). ppстр. 139-150,
# „Зебња и нада (сведочанство рата и прогона)“, поговор у књизи Записи из ропства и прогонства (записи косовске деце 1999-2009), Records form slavery and exile (Writings by Cildren form Kosovo, „Лестве“, Косовска Митровица, (2014,). ppстр. 217-211,
# „У трагању за бићем (Дијалектика егзистенције и дијалектика стварања као основа онтолошке утемељености поезије Богдана Џувера), Баштина, свеска 37, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2014,). ppстр. 25-38,
# „Романи Петра Сарића у књижевној традицији Косова и Мезтохије“, Домети, Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор, јесен-зима 2014, год. 41, двоброј 158-159,. ppстр. 95-102.
# „Мајка као велики демијург и/или архетип страдања (Деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића), Гласник одјељења хуманистичких наука Црногорске Академије наука и умјетности, Књига 2, Подгорица (2015,). ppстр. 153- 162,
# „Идентитет и његова обличја у роману Митрова Америка Петра Сарића“, Баштина, свеска 39, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2015,). ppстр. 49-63,
# „Књига и њен аутор – о критичарском методу Јасмине Ахметагић“, Баштина, свеска 39, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2015,). ppстр. 315-318,
# „Са собом на јутрење или дешифровање Фениксовог кода“, У: Зоран Недељковић, Шаптач, Алфеурс арт, Краљево, 2015, 102-106.
# „Петар Сарић а литерáрна традíциа Косова а Метохије“, Култúра, рочнíк XИX.- ч.9, 4.маја (2016,). ppстр. 6-7.
# „Верски идентитет Симеона Лековца / Синана Бин Мухамеда (Између православне филозофије и психологије), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Књига I, Језик, књижевност, социологија и културологија, тематски зборник, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић 30. новембар 2015, Лепосавић, (2016,). ppстр. 161- 172,
# „Песник ватре и смрти, празнине и заборава“ (о неким основним елементима Миљковићеве поетике), Исток, Књажевац, број 7-8, година II, јул-децембар, 2015 године; број 9, година III, јануар-март, 2016. године,. ppстр. 23-32.
== Спољашње везе ==
{{Портал|Србија}}
363.220

измена