Институт за нуклеарне науке Винча — разлика између измена

нема резимеа измене
 
Сваке године Институт [[http://www.vin.bg.ac.rs/]] се у оквиру програма „Хоризонт 2020” [[http://bg.ac.rs/sr/clanice/instituti/INNV.php]] преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја [http://www.mpn.gov.rs/ www.mpn.gov.rs/] у сарадњи са Центром за промоцију науке [[http://www.cpn.rs/]] појављује са својим резултатима на Сајму књига, у циљу размене својих достигнућа.
26. априла 2016. године је одржана ванредна Конференција Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе [[dzz.org.rs/]] под називом „30 година од Чернобиља”. Монографија „Чернобиљ 30 година после” је показала велико интересовање шире јавности https://books.google.rs/books?id=JK9NDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr. Часописи „Термотехника” http://termotehnika.vinca.rs/ [[http://www.lte-vinca.rs/public/lang/rs]][[termotehnika.vinca.rs/]]; „Nuclear Technology & Radiation Protection” [[ntrp.vinca.rs/]] и „Thermal Sciences” [[thermalscience.vinca.rs/]] су светски признати часописи са високим импакт факторима. У току су и припреме Винчиних издања за Google Books [[https://play.google.com/books/publish/a/18322065734223463947#list]].
У оквиру Винчиних научионица редовно се одржавају програми из различитих области наука.