Археолошки музеј у Олимпији — разлика између измена

У једној од витрина изложени су предмети пронађени у Фидијином атељеу. То су матрице од глине, које је Фидија користио за намештање златних плочица при изради статуе Зевса, алати за обраду кости, делови слоноваче и други материјал. Најзначајнија је „мала ојнохое” на којој је писало (урезано у подножју) да припада Фидију.
 
=== Галерија 6. Пеонијева Нике ===
=== Дворана 6. ===
У овој дворани могу се видети најлепша уметничка дела класичног доба грчке уметности. То је пре свега статуа Нике (Победа), рад вајара Пеонијома из Менде на Халкидикију. Називана је по аутору и као Пеонијева Нике. Датирана је између 425. и 421. године пне, Пеонијомкоји је израдио и акротерију на источном делу Зевсовог храма. ИзрађенаСкулптура је новцемназивана добијенимпо одњеном плена,аутору и као дар„Пеонијева становника острва СфактеријеНике”. Скулптура Нике билаДатирана је постављенаизмеђу на425. углуи југоисточног421. делагодине Зевсовог храмап. Висока је око три метра, а налазила се на стубу троугластог подножја, високом девет метаран. Откривена је у доста оштећеном стању: без крила, леве руке, лица и са делимичном десном руком и плаштоме. Пре излагања у музеју у потпуности је реконструисана и обновљена.
 
Израђена је новцем добијеним од плена, као дар становника острва Сфактерије, а била је првобитно постављена на углу југоисточног дела Зевсовог храма.
 
Ова скулптура висока око три метра, налазила се на стубу троугластог подножја, високом девет метара. Откривена је у доста оштећеном стању: без крила, леве руке, лица и са делимичном десном руком и плаштом. Пре излагања у музеју у потпуности је реконструисана и обновљена.
 
=== Дворана 7. ===
Та се дворана налази десно од арене 5. Предмети изложени у њој припадају крају 4. века пр.Кр. и већином су из хеленистичке епохе 3. и 2. века п. н. е. Има их и из каснијег периода. Пронађени су на подручју светишта Олимпије и античких градова Елиде, Пиргос и других места. Изложени су углавном ситнији излошци. Међу изложеним експонатима је и глава статуе Александра Македонског. Из хеленистичког периода су глава статуе атлета и сачувана база атлета од бронзе.