Бој на Иванковцу — разлика између измена

Топографски погодан положај за одбрану на Иванковцу, Устаници су на брзу руку, непосредно пре боја, утврдили, подигавши на месту где се налази село Иванковац два(три) шанца, утврђења са палисадима и бркљачима, а на падинама западно од шанчева, два редута.
 
Велики српски шанац, према казивању Илије Димитријевића из Паљана, налазио се на западној ивици данашњег Иванковца и својом осом се пружао у правцу север-југ. При томе дужа страна му је била око 200, а краћа око 70 корака. Међутим према податцима Исидора Стојановића, који је ове крајеве посетио у лето 1846. године, велики шанац је имао облик трапезоида. Дужина о основице шанца била је 38 тј 42 корака, а бочне стране, јужна и северна биле су 35, тј 23 корака.(Вероватно је Стојановић погрешио и измерио мали шанац уместо великог, који се налазио неких 50-60 корака од великог. Према сведочењу Чича Илије, који је имао 15 година када се бој одиграо, велики шанац је имао форму јајета.<ref>Васа Чубриловић,Бој на Иванковцу 1805, стр. 76</ref> Педесет корака западније од другог, налазио се трећи српски шанац(редут), у коме се налазила резерва. [[File:Иванковац.jpg|thumb|План боја на Иванковцу]] Шанчеви су били опсани рововима, чија је ширина и дубина износила нешто око пола метра. Испред ровова налазиле су се палисаде, са шиљцима пободеним нагоре. Палисаде су наизменично достизале висину од два и пола метра тј устаници би поболи две више палисаде висине два метра са малим размаком, а између те две палисаде би поболи мању од пола метра, као пушкарницу. Током борбе борац је седео на ивици рова, са ногама у самом рову и пуцао преко ниже палисаде.
 
На стрмим падинама брда Шанац, између првог и трећег шанца, налазио се једно стотинак корака југо-источно од овог, и други српски редут.
Анониман корисник