Текија (грађевина) — разлика између измена

{{refbegin|2}}
* {{cite journal |last=Bejtić|first=Alija|authorlink= Alija Bejtić|year=1953|url=https://www.scribd.com/document/201623833/Prilozi-Za-Orijentalnu-Filologiju-1952-53|title= Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini|journal= Prilozi za orijentalnu filologiju|volume= III—IV/1952-53|pages=229—297|ref = harv}} {{COBISS|ID=89151498}}
* {{en}} {{cite journal |last=Henig|first=David|authorlink= |year=2015|url=https://www.academia.edu/9937257/Contested_Choreographies_of_Sacred_Spaces_in_Muslim_Bosnia_In_Choreographies_of_Shared_Sacred_Sites_Religion_and_Conflict_Resolution_edited_by_Elazar_Barkan_and_Karen_Barkey._New_York_Columbia_University_Press._Pp._130-160|title= Contested choreographies of sacred sites in muslim Bosnia|journal= ''poglavlje u knjizi'' Choreographies of shared sacred spaces : Religion, Politics, and Conflict Resolution ''(ur. Elazar Barkan & Karen Barkey)''|publisher= Columbia University Press|location= New York|volume= |pages=130—160|ref = harv}}
* {{cite journal|ref=harv|last1=Савић|first1=Данијел|title=Бекташизам - шидско алевитска димензија ислама на западном Балкану|journal=Религија и толеранција|date=2014|volume=XII|issue=21|url=http://ceir.co.rs/images/stories/broj_21_formular/RIT21.pdf|accessdate=|publisher=Центар за емпиријска истраживања религије|location=Нови Сад|pages=141—158|issn=1821 – 3545}}
{{refend}}