Детерминистички потисни аутомат — разлика између измена

*<math>K\,\subseteq Q \times \Gamma ^{*}</math>, скуп завршних конфигурација
*<math>\Delta\,\subseteq Q\, \times ( \Sigma\, \cup \left \{ \epsilon\, \right \} ) \times \Gamma\,\times Q \times \Gamma ^{*}</math> је скуп правила прелаза.
 
Петорка <math>(q,a,Z,r,\gamma) \in \Delta</math> се назива правило, а ако је <math> a=\epsilon\ </math> онда <math>\epsilon </math>-правило.
 
Конфигурација потисног аутомата М је тројка <math>(q,\omega,\gamma) \in Q \times \Sigma ^{*} \times \Gamma ^{*}</math>
где је <math> \omega\ </math> реч коју ће аутомат прочитати, а <math>( q, \gamma ) </math> унутрашња конфигурација аутомата (први карактер ниске <math> \gamma\ </math> је на врху потисне листе).
 
''M'' је детерминистички ако задовољава оба следећа услова:
* За свако <math> q \in Q, a \in \Sigma \cup \left \{ \epsilon \right \}, x \in \Gamma</math>, скуп <math>\Delta(q,a,x)\,</math> садржи бар један елемент.
* За свако <math> q \in Q, x \in \Gamma</math>, ако је <math>\Delta(q, \epsilon, x) \not= \emptyset\,</math>, тада је <math>\Delta\left( q,a,x \right) = \emptyset</math> за свако <math>a \in \Sigma</math>
Постоје два могућа критеријума за прихватање знакова:прихватање празном потисном листом и прихватање завршним стањем. Ова два критеријума нису једнака за детерминистичке потисне аутомате иако јесу за недетерминистичке потисне аутомате.
62

измене